• HISTORIA
  HISTORIA
 • HISTORIA
  HISTORIA
  Marint Kunskapscenter är en ekonomisk förening som bildades 2007. Då byggde föreningens verksamhet vidare på den som medlemmarna utvecklat i den ideella föreningen Kultur- och miljöföreningen Upplevelsepedagogerna som bildades två år tidigare. Upplevelsepedagogerna bedrev säsongsvis, pedagogisk verksamhet om havet under namnet ”Vattentältet på Ribban”.
  Read More
 • VISION
  VISION
 • VISION
  VISION
  Marint Kunskapscenter ekonomisk förening bedriver verksamhet inom pedagogik, marin utveckling och marina konsulttjänster under namnet Marint Kunskapscenter i Malmö. Vår vision är att genom att främja kunskapen, medvetenheten och ansvarstagandet hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, påverka förutsättningarna för ett livskraftigt hav. 
Den ekonomiska föreningen är vinstdrivande men har stadgat att eventuellt överskott i verksamheten ska användas till verksamhetsutveckling och inte för vinstutdelning till medlemmarna.
  Read More
 • MÅL
  MÅL
 • MÅL
  MÅL
  Ett överordnat mål för Marint Kunskapscenter är att bygga kunskap kring marin hållbar utveckling i en lärande organisation som omfattar både deltagare, intressenter och uppdragsgivare samt medarbetarna på Marint Kunskapscenter. Detta ständigt pågående kunskapsbygge ska baseras på forskning både när det gäller naturvetenskap och pedagogik och sker, förutom i den pedagogiska verksamheten, genom nätverkssamarbeten i olika referens- och styrgrupper. Ett annat mål för Marint Kunskapscenter är att vara det bästa alternativet för våra uppdragsgivare, intressenter och deltagare och att alltid sträva efter samhällsnytta i all verksamhet.
  Read More
 • NÄTVERK
  NÄTVERK
 • NÄTVERK
  NÄTVERK
  Marint Kunskapscenter har ett stort nationellt och internationellt nätverk som vi är mycket stolta över. Att skapa goda relationer är en av våra stora styrkor och det ger oss ett fruktbara kompetensutbyten och intressanta samarbeten. Några samarbetspartners är Malmö Högskola, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, World Maritim University, Göteborgs Universitet, Malmö stad, Linköping Universitet, Swakopmund, Ministry of fishery and marine resources (Namibia), Sendai University (Japan), Bejing University (Kina), Köpenhamns kommune (Danmark), Bergen University (Norge), University Center in Svalbard( Norge) m fl.
  Read More

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ribersborgsstigen 4, 216 13 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041. E-mail: hello[at]smkc.se