Marin pedagogik

Den marinpedagogiska verksamheten hos Marint Kunskapscenter är central och vårt publika fönster mot omvärlden. Vi vill att alla, skolklasser och allmänhet oavsett bakgrund och möjligheter, ska få tillgång till havet och uppleva hur roligt det är att lära in ute. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka intresse och skapa engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan.

 

 • PEDAGOGISKA PROGRAM
  PEDAGOGISKA PROGRAM
 • PEDAGOGISKA PROGRAM
  PEDAGOGISKA PROGRAM
  Våra pedagogiska program lägger fokus på fältarbete och praktisk pedagogik. Genom att undersöka den marina miljön med hjälp av utomhuspedagogiska redskap stimuleras många sinnen vilket gynnar inlärningen och ger en större förståelse för sammanhangen i naturen. Information om våra program samt bokning hittar du här.
  Mer information
 • ÖPPEN VERKSAMHET
  ÖPPEN VERKSAMHET
 • ÖPPEN VERKSAMHET
  ÖPPEN VERKSAMHET
  Den öppna verksamheten på Marint Kunskapscenter bedrivs ute på Öresund, vid stranden eller i havet.
Syftet med den öppna verksamheten är att hos en bred publik, väcka intresse och engagemang för havet och då specifikt Öresunds fantastiska marina miljö och natur. 
Verksamheten riktar sig till allmänheten och är öppen hela eller delar av loven och erbjuder ett säsongsanpassat urval av våra aktiviteter.
  Mer information

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ribersborgsstigen 4, 216 13 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041. E-mail: hello[at]smkc.se