Snart laddat

Marin pedagogik

Den marinpedagogiska verksamheten hos SEA-U Marint Kunskapscenter är central och vårt publika fönster mot omvärlden. Vi vill att alla, skolklasser och allmänhet oavsett bakgrund och möjligheter, ska få tillgång till havet och uppleva hur roligt det är att lära in ute. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka intresse och skapa engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan.

 

Fram till invigningen av det nya marinpedagogiska centret den 11 oktober kommer vi att ha ett begränsat pedagogiskt utbud. Programmen i vår pedagogiska verksamhet kan du boka under fliken skolklasser.

 

Obs! Du kan boka Naturbussen för transport ut till vår verksamhet, det gör du genom Malmö museers bokning på tel 040-34 28 65 eller läs mer .

 

BOKA HÖSTENS PROGRAM HÄR.

 • PEDAGOGISKA PROGRAM
  PEDAGOGISKA PROGRAM
 • PEDAGOGISKA PROGRAM
  PEDAGOGISKA PROGRAM
  Våra pedagogiska program lägger fokus på fältarbete och praktisk pedagogik. Genom att undersöka den marina miljön med hjälp av utomhuspedagogiska redskap stimuleras många sinnen vilket gynnar inlärningen och ger en större förståelse för sammanhangen i naturen. Information om våra program samt bokning hittar du här.
  Mer information
 • ÖPPEN VERKSAMHET
  ÖPPEN VERKSAMHET
 • ÖPPEN VERKSAMHET
  ÖPPEN VERKSAMHET
  Den öppna verksamheten på SEA-U Marint Kunskapscenter bedrivs ute på Öresund, vid stranden eller i havet.
Syftet med den öppna verksamheten är att hos en bred publik, väcka intresse och engagemang för havet och då specifikt Öresunds fantastiska marina miljö och natur. 
Verksamheten riktar sig till allmänheten och är öppen hela eller delar av loven och erbjuder ett säsongsanpassat urval av våra aktiviteter.
  Mer information
 • PEDAGOGISKA PROJEKT
  PEDAGOGISKA PROJEKT
 • PEDAGOGISKA PROJEKT
  PEDAGOGISKA PROJEKT
  SEA-U Marint Kunskapscenter, Ystad Kommun och P-Dyk i Ystad kommer under 2017 att genomföra marinpedagogisk verksamhet i Ystad. Under våren och hösten kommer vi att ta emot 14 skolklasser från förskola till gymnasiet. Projektet finansieras av Region Skåne och Ystad Kommun.
  Mer information
 • REFERENSGRUPP
  REFERENSGRUPP
 • REFERENSGRUPP
  REFERENSGRUPP
  SEA-U Marint Kunskapscenter har en referensgrupp som bidrar med kunskap för att säkerställa kvaliteten i vår pedagogiska verksamhet. Referensgruppen fungerar som bollplank vid framtagandet av pedagogiska program och ger oss tillgång till relevant forskning inom naturvetenskapens didaktik och utomhuspedagogik. Gruppen består av Agneta Rehn, Universitetslektor i biologi och Kerstin Sonesson, Biträdande professor i miljövetenskap från Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö Högskola och en representant från SEA-U Marint Kunskapscenter.
  Mer information

SEA-U Marint Kunskapscenter, Kommendanthuset,

Malmöhusvägen 5, 211 18 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041. E-mail: hello[at]smkc.se