Snart laddat

Pedagogiska program

 

SEA-U Marint Kunskapscenter erbjuder pedagogisk verksamhet för alla. Nedan finns information om våra olika pedagogiska program, vad de innehåller samt vilken ålder de riktar sig till. För skolor inom Malmö stad är det kostnadsfritt att delta i våra program. I mån av plats tar vi även emot klasser från andra kommuner, för mer information och prisuppgift kontakta oss via mail: bokning@smkc.se.

Riktlinjerna vad gäller ålder är en rekommendation baserad på åldersgruppens läromål men det är alltid möjligt att framföra önskemål om anpassning av ett program om det finns behov av det i gruppen. För elever med andra funktionsmöjligheter anpassar vi programmen efter gruppens/individens behov. Max antal elever som kan delta i de olika programmen är tydligt beskrivet och är anpassat efter programmens utformning och elevernas säkerhet. Mer information samt hur du bokar hittar du under varje bild.

 

Hej alla högstadie- och gymnasielärare!

Under hösten satsar vi extra för att klasser från högstadiet och gymnasieskolor i Malmö ska komma ut på havet och i Malmö stads kanaler i programmet Naturbåten - småbåtskonceptet. Programmet genomförs i samarbete med Malmö museer med ett extra stöd från Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

Bokning av övriga program blir tillgänglig i samband med skolstarten i augusti.

 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
  Med det här programmet vill vi introducera våra yngre deltagare till det fantastiska stora blå och dess små men viktiga invånare. Vi börjar med en berättelselek där barnen själva på olika vis får gestalta havet och dess invånare. Förberedda med lätt och rolig fakta om livet under ytan får de, iklädda vadarstövlar och utrustade med håvar och vattenkikare, upptäcka de grunda bottnarna och strandkanten. Fynden barnen gör tar vi med oss och undersöker närmare. Vi kopplar dem till berättelsen de hört tidigare och barnen får på så vis prova sina nya kunskaper.
Programmet är anpassat för 26 elever + lärare. Tid: 2,5 tim inklusive fikastund
  Boka här
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
  I Mitt oändliga hav placerar vi Öresund på världskartan och sätter det i ett större sammanhang. Världshaven hänger ju faktiskt ihop men vad skiljer/förenar dem? Efter en introduktion om Öresund, bl. a ur ett oceanografiskt perspektiv, får eleverna med sig nyttig och fantastisk fakta till uteaktiviteten. De utrustas med vadarstövlar, håvar och vattenkikare och upptäcker det strandnära Öresund och samlar in prover i små-akvarier. Tillsammans undersöker vi fynden, med och utan mikroskop, och testar våra nya kunskaper med enkla och lärorika experiment. Programmet är anpassat för 26 elever + lärare. Tid: 2,5 tim inklusive fikastund
  Boka här
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
  Med Havets ekosystem introducerar och utvecklar vi begreppet ekosystemtjänster. Alla naturens delar samarbetar och olika arter spelar olika roller i dessa "gratistjänster" som vi människor drar nytta av. Vi resonerar kring havens ekosystem, deras viktiga betydelse för en hållbar utveckling och vad som hotar dem. I uteaktiviteterna får eleverna samla in flora och fauna från Öresunds grunda bottnar och därefter undersöka fynden med och utan mikroskop. Vi testar vår nya kunskap och kopplar arternas livsmiljö till de ekosystemtjänster som finns i Öresund. Programmet är anpassat för 26 elever + lärare. Tid: 2,5 tim inklusive fikastund
  Boka här
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
  I F(r)isk i havet lägger vi större fokus på fysiskt aktivitet och med programmet vill vi bidra till ungas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan växer i takt med att stress och utbrändhet ökar och en stillasittande livsstil blir allt vanligare. F(r)isk i havet ger barn och ungdomar möjlighet att anknyta och reflektera över sin relation till naturen genom att använda hela kroppen och alla sinnen. Eleverna får värma upp på ett lekfullt sätt, lära sig grunderna i snorkling och får iklädda våtdräkt, snorkel och cyklop följa en guidad tur på snorklingsleden. Programmet är anpassat för 16 elever + lärare. Tid: 2,5 tim inklusive fikastund
  Boka här
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
 • HÖSTEN 2017
  HÖSTEN 2017
  I Marinbiolog för en dag får eleverna på ett lättsamt men handgripligt sätt arbeta med några av de arbetsuppgifter som en marinbiolog kan ha. De introduceras i Öresunds marina miljö samt forsknings- och undersökningsmetodik. Eleverna får utifrån egna hypoteser ta både land- och havsbaserade prover från olika miljöer och därefter jämföra dem i en utvecklande diskussion baserat på resultaten de får. Den data som samlas in, för eleverna in i vår marina databas och bidrar då samtidigt till vårt marina utvecklingsarbete. Programmet är anpassat för 26 elever + lärare. Tid: 3 tim inklusive fikastund
  Boka här
 • DU KAN BOKA NU
  DU KAN BOKA NU
 • DU KAN BOKA NU
  DU KAN BOKA NU
  I programmet Naturbåten - småbåtskonceptet får klassen följa med på en spännande utfärd med forskningsbåten Elias och på Ribbåten Rapp eller en av museets båtar Gunhild eller Kalle. Ute på havet får du vara med att ta prover med ruttnerhämtare och mäta syrgas- och salthalt. Med de mindre båtarna tar vi prover i kanalerna. Turerna bekostas av Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö stad och är ett samarbete mellan SEA-U Marint Kunskapscenter och Malmö Museer. Programmet är anpassat för max 30 elever + lärare. Tid: 3 tim inklusive fikastund
  Boka här

SEA-U Marint Kunskapscenter, Kommendanthuset,

Malmöhusvägen 5, 211 18 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041. E-mail: hello[at]smkc.se