Marin utveckling

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl.a. kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt. 

För mer information kontakta oss gärna!

Marina utvecklingsprojekt

Marina konsulttjänster

  • Facebook Social Ikon

@marintkunskapscenter

Glöm inte att följa Marint Kunskapscenter på Facebook och Instagram!

  • Instagram Social Ikon

@marintkunskapscenter

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041.

E-mail: hello@smkc.se

Facebook: @marintkunskapscenter

Instagram: @marintkunskapscenter

© 2018 by Marint Kunskapscenter.