top of page

Unga havsambassadörer

Unga havsambassadörer är unga mellan 16 och 25 år som vill engagera sig för havet. Genom upplevelser, samtal och workshops utforskar vi tillsammans vägar till att sprida havsmedvetenhet och vara en röst för havet.

 

FN har utsett 2021-2030 till Decade for Ocean Science - The Science We Need For The Ocean We Want, där en viktig del i initiativet är att sprida havsmedvetenhet. Marint Kunskapscenters övergripande mål att sprida havsmedvetenhet finns med i alla delar av vår verksamhet. Vårt arbete med unga havsambassadörer sker för närvarande inom ramarna för projektet Havsmedvetet Skåne, som finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond. Syftet med projektet är att stärka ungas kunskap, engagemang och röst i frågor som rör hav, miljö och klimat för att på så sätt bidra till en mer hållbar framtid för havet och därmed för oss alla. 

Vill du också bli en Unga havsambassadör? Hör av dig till hello@smkc.se!

 

Följ våra unga havsambassadörer här:

Instagram

Youtube 

6dd2f423-bbfd-44f1-8a5b-60d3a4c5bfd0.JPG
bottom of page