top of page
2024 OA Training 1 2428.jpg

Bauhaus of the Seas Sails

Logga Baushaus of the Seas Sails.

Bauhaus of the Seas Sails Malmö är ett pilot-projekt inom New European Bauhaus. Bauhaus of the Seas Sails pågår mellan januari 2023 t.o.m. december 2025 och syftar till att utforska en ny havskultur i Malmö, en kultur där Malmöbor och livet i havet lever som grannar som ser efter varandra. Projektet kommer att engagera invånare, lokala aktörer inom kultur och natur samt livet i Öresund.

Projektet drivs i Malmö i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Tillsammans med lokala aktörer i Malmö kommer olika vägar utforskas för hur en ny havskultur kan uppstå. Övergripande principer är att arbeta med hållbarhet, delaktighet, estetik samt en lokal förankring. Frågor kopplade till dessa principer är:

  • Hållbarhet: hur skapar vi välbefinnande för både människor och livet i havet? 

  • Inkludering: hur kan vi främja möten mellan olika grupper och gemenskaper i Malmö som inte brukar träffas? 

  • Konst och kultur: hur kan vi använda kulturella och kreativa aktiviteter för att främja nya möten mellan Malmöbor och livet i havet? 

  • Lokal förankring: hur kan vi skapa synergier med olika långsiktiga processer och mellan etablerade samt nya aktörer och plattformar? 

Kompass för havsambassadörer: Navigera mot regenerativa kulturer 

Kompass för havsambassadörer är en arbetsbok utformad för att inspirera och vägleda individer och samhällen i att främja regenerativa kulturer. Vi – Malmö universitet, Marint Kunskapscenter och Mötesplats Social Innovation – välkomnar alla som är intresserade av ämnet att använda den i sitt dagliga liv eller arbete.

Kompassen kommer att lanseras officiellt och diskuteras vid den digitala workshopen ”The ocean starts here: more-than-human co-design for living with the sea”, som äger rum den 10 april 2024 mellan kl. 09:30-12:30 som en del av New European Bauhaus festivalen.

Anmäl dig till workshopen och lanseringen här.

Kompassen guidar dig genom olika inlärningsupplevelser: medvetenhet, engagemang, perspektivförändringar och förändringar i dagliga rutiner. Fyra vägledande principer ligger till grund för denna resa:

  • Hållbarhet: Mot en symbiotisk samexistens med havet.

  • Lokalt förankrad: Att bygga vidare på lokala ekosystem, kunskaper och kapacitet.

  • Inkluderande: Samarbete med både människor och havet.

  • Estetisk: Engagerar sinnen och känslor.

Kompassen har utvecklats inom projektet Bauhaus of the Seas Sails och är ett resultat av projektmedlemmarnas samarbete.

Illustrationerna i kompassen har tagits fram av Emma Thorén.

Kompassen finns på svenska, engelska, portugisiska, italienska, tyska och holländska.

bottom of page