top of page
Blåstång och ålgräs under ytan utanför naturum Öresund.

Marina projekt

Våra marina projekt spänner sig över många olika områden och vi samverkar med kommuner, myndigheter, organisationer och universitet i projekt med fokus på hållbarhet, klimat, utbildning och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som utvecklar verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.
 
För mer information kontakta oss gärna!

bottom of page