top of page

Ålgräsinventering Malmö Stad 2021

Under 2021 genomförde Marint Kunskapscenter en inventering av förekomsten av Ålgräs, på tre olika ställen längs Malmös kust.

Målet med undersökningen är att följa upp tidigare undersökningar av djuputbredning och täckningsgrad av ålgräs i Malmös havsområde. dersökningen ska ske längs tre transekter kallade transekt 17, 18 och 19 i ”Myndigheternas kontroll- och övervakningsprogram för Öresunds-förbindelsen tillståndsrapport för Bentisk vegetation”.

Huvudsaklig djuputbredning samt maximal djuputbredning för ålgräs ska fastställas för varje transekt. Med huvudsaklig utbredning menas i detta fallet den djupaste utbredningen av sammanhängande ålgräsängar medan maximal utbredning är det djup där det djupast växande ålgräset återfinns.
Likadana inventeringar har genomförts årligen sedan början av 2000 - talet och är mycket viktiga för att följa spridningen, ökningen och/eller minskningen av Ålgräsängar i vår del av Öresund. 

 

Ålgräsäng i Malmös kustområde.

Ålgräsängar Malmö havsområde Foto: Michael Palmgren Marint Kunskapscenter

bottom of page