top of page

Integritetspolicy - personuppgifter och cookies

Marint Kunskapscenter i Malmö värnar om din personliga integritet och strävar efter en hög nivå av dataskydd för att skydda de personuppgifter som du väljer att lämna till oss.


Denna integritetspolicy omfattar Marint Kunskapscenters digitala kanaler och förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan tillämpa dessa. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i gällande lagar och regler i dataskyddsförordningen (GDPR).


1. Personuppgiftsansvarig

Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Även bilder räknas som en personuppgift om du tydligt kan urskiljas på den.


3. Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en “behandling”. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


4. Vilken information samlas in?

När du besöker Marint Kunskapscenters digitala kanaler eller plattformar, kommer vi ibland att be dig lämna personlig information. Marint Kunskapscenter samlar till exempel in personuppgifter när du börjar prenumerera på Marint Kunskapscenters nyhetsbrev, bokar skolprogram, sommaraktiviteter och studiebesök eller när du anmäler dig för deltagande i olika event. Marint Kunskapscenter kan även komma att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss via exempelvis e-post, telefon eller Facebook. 

Den typ av personuppgifter som samlas in är normalt namn, e-postadress och mobilnummer. Vid anmälan till våra program och aktiviteter ber vi dig ibland även att uppge födelseår.


5. Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna?

Personuppgifterna som samlas in används främst för administration och förmedling av tjänster, samt för att fullgöra ett slutet avtal. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna kontakta dig för att exempelvis svara på dina frågor eller kommentarer, eller vid behov kontakta dig vid exempelvis bokning tjänster från oss. Behandling av personuppgifter sker även för att Marint Kunskapscenter ska kunna lämna information om företaget, våra tjänster och produkter när så önskas. Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser och kommunicera i samband med aktiviteter, event och andra erbjudanden.

Om du väljer att delta i program och aktiviteter som anordnas av Marint Kunskapscenter kan personuppgifterna komma att användas för marknadsföringsändamål, till exempel för att publicera deltagarnas namn och aktiviteter i Marint Kunskapscenters digitala kanaler. Personuppgifterna kan även användas i syfte att marknadsföra relevanta tjänster eller aktiviteter om du så önskar. 

Personuppgifterna används slutligen för statistiska ändamål, utvärdering, kvalitetsarbete och för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Observera att Marint Kunskapscenter inte använder insamlad information för att kontakta dig såvida du inte uttryckligen bett om att bli kontaktad.


6. Ditt godkännande och samtycke

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får vi inte registrera dina personuppgifter utan ditt godkännande. Om du väljer att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening  behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


7. Vad är en cookie och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator. Denna används för att du ska uppleva webbplatsen på bästa sätt.

Tredjepartsleverantörer visar annonser på webbplatser. Tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.


7.1 Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder på smkc.se används för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse och utifrån kunskap om hur webbplatsen används kunna göra den ännu bättre. Cookies hjälper oss att göra innehållet mer relevant och förenkla för dig som besökare. Vi använder också cookies för att kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats, mäta trafik på webbplatsen och föra statistik. Vi använder även cookies i marknadsföringssammanhang, exempelvis vid så kallad retargeting. Retargeting innebär att det efter ett besök på smkc.se kan visas annonser från Marint Kunskapscenter på andra webbplatser som du besöker.


7.2 Hur stänger jag av cookies?

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet kan begränsas (se punkt 7.1 “ Varför använder vi cookies?” ovan).

 

8. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi är enligt lag är skyldig att göra detta eller så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål med behandlingen.

Därefter raderas dina personuppgifter.   

 

9. Överföring

Marint Kunskapscenter är enskild ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till tredje part. Vi delar heller inte information med andra utöver vad som särskilt anges i denna policy. Marint Kunskapscenter kommer inte, utan ditt samtycke, vidareförmedla uppgifter om dig såvida inte gällande lagstiftning kräver det eller det är nödvändigt för att hantera din bokning av en tjänst från oss.

Om fristående samarbetspartner behöver personuppgifter för att fullgöra Marint Kunskapscenters erbjudanden delas personlig information med dessa. När personuppgifter delas med tredje part äger denne inte rätt att dela denna information vidare, utom om så krävs för att utföra tjänsten för Marint Kunskapscenters räkning eller uppfylla juridiska krav.


10. Vilka är mina rättigheter till information och rättelse?

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka dessa uppgifter i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter. Begäran om att få information om vilka av dina personuppgifter Marint Kunskapscenter behandlar ska undertecknas av dig och skickas till Marint Kunskapscenter per post eller e-post. Kontaktuppgifter finns under punkt 12 ”Kontakta oss” nedan.


11. Ändring i integritetspolicyn

Observera att vi när som helst kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar träder i kraft när den ändrade integritetspolicyn har publicerats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.


12. Kontakta oss

Har du frågor angående hur vi använder personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.


Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening

Organisationsnummer: 769616-2390
VAT-nummer: SE769616239001

Telefon: 040-631 30 41
E-postadress: hello@smck.se

Postadress:
Marint Kunskapscenter i Malmö
Ribersborgsstigen 4
216 13 Malmö

Besöksadress: 
Ribersborgsstigen 4
216 13 Malmö

bottom of page