top of page
Blåmusselbotten under Öresundsbron

UR samtiden

Föreläsningar om livet under ytan och havsmiljön vid Öresund.
Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö.
Arrangör: Naturum Öresund. Utbildningsradion UR

Sundet som delar och förenar

Öresund var utslaget i slutet av 1980-talet. Men i dag ses Öresund som en modell för hur man kan förändra ett utsatt havsområde. Michael Palmgren, verksamhetschef vid Naturum Öresund, visar och berättar om insatser och förbättringar, och inte minst om det fascinerande livet under ytan i Öresund. Utan ett rent, friskt och produktivt hav kommer människor, djur och växter på land inte att överleva. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Är du havsmedveten?

Vid Naturum Öresund vill man synliggöra den värld som finns under ytan och hur den hänger ihop med oss människor, berättar Elinor Hermansson, naturvägledare vid Naturum Öresund. De vill skapa havsmedvetenhet - eller "ocean literacy" - genom marin pedagogik där de blandar teori med praktik. Elinor Hermansson förklarar de sju grundprinciper som havsmedevetenheten bygger på. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Vårt livsviktiga hav

Utan havet skulle vi människor inte kunna leva på den här planeten. Som jordens största ekosystem bidrar det med många saker som vi behöver för att leva och må bra, så kallade ekosystemtjänster. Syreproduktion, bindning av kol och vattenrening är några saker vi är beroende av. Här berättar naturvägledarna Elinor Hermansson och Alexander Cammaroto om hur och varför havet är så viktigt för oss. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Vår historia under ytan

Under ytan i Öresund gömmer sig många spännande spår från vår historia. Det kan vara växter och flintyxor från en tid när man kunde gå torrskodd från Skåne till Danmark, eller vrak från mer närtida sjöslag. Michael Palmgren, verksamhetschef vid Naturum Öresund, visar fynd och berättar. Han talar bland annat om vraket Nya Svärdet från slaget i Öresund 1658 och vraket Charlotte Amalie från slaget om Köpenhamn 1801. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Att bygga för blå biodiversitet

När Öresundsbron skulle byggas var många oroliga för att det skulle leda till dåliga konsekvenser för undervattensmiljön. Men musslor etablerade sig på bropelarna och i havet runtomkring frodas i dag ett rikt växt- och djurliv. Kjell Andersson, numera pensionerad forskningsingenjör, bevakade brobygget som miljökontroller och berättar om hur han studerade och följde livet under ytan. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Vad är plankton?

Plankton är små, men så många att de har en enorm betydelse för syreproduktionen, för att minska försurningen av världshavet och för att binda kol. Plankton är också början på näringsväven i havet - utan plankton inga fiskar. Men de är också fascinerande växter och djur helt i sin egen rätt. Alexander Cammaroto, naturvägledare vid Naturum Öresund, berättar och visar exempel från en mikroskopisk mångsidig värld. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

Genom ett cyklopöga

Varje gång som sportdykaren Jonny Magnusson stoppar huvudet under vattenytan blir han förtrollad av den värld han möter. Under 40 år har han följt Öresund genom ett cyklop. Här visar och berättar han vad han får se, från stimmen av tobis vid badbryggan, genom ålgräset, till blåmusslor, havsöringar, stenbitar och många andra fascinerande växter och djur. Inspelat den 3 september 2021 vid Naturum Öresund i Malmö. Arrangör: Naturum Öresund.

 

bottom of page