top of page
Musselodling på nät utanför Ribersborgsstranden.

En hållbar värld

Hållbarhet

Hur jobbar Marint Kunskapscenter för en hållbar värld?

Hållbarhet
Vi människor har under decennier tagit vår existens på jorden för given. Vi har levt och fortsätter leva som om det finns obegränsade resurser på planeten. Vi har använt jorden som en soptipp, huggit ner skogar, fiskat ut haven utan tanke på en hållbar framtid för kommande generationer. Idag så ser vi resultaten och konsekvenserna av detta sätt att utnyttja resurser, som påverkar djur, växter och oss människor. Vi måste förändra vår relation till naturen.    
 
Havet, som just nu hotas av överfiske, nedskräpning, föroreningar, försurning och  övergödning, mår inte  bra. Utan ett friskt hav klarar sig inte djur, växter och människor som finns på land. Visste ni till exempel att mer än 70 % av syret på planeten kommer från havet? Vi måste förstå havets påverkan på oss och hur vi påverkar havet, det är vad vi kallar att bli Havsmedveten. Vi måste alla gemensamt agera och jobba för en hållbar framtid på vår planet. Även om det är vi människor som har orsakat problemen som finns på vår planet är vi också en del av lösningen.
Tillsammans kan vi människor göra en insats för att minska klimatpåverkan, en bra början är att titta närmare på FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 - 17 globala mål som kommer att förändra världen.  
 
De globala målen och vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och det är väldigt viktigt för oss att vi alltid gör vårt yttersta. Sedan 2018 har vi engagerat elever, allmänhet, organisationer och dykklubbar i årliga strandstädningar längs Malmös kustlinje. Hittills har vi samlat ihop över 4500 kg skräp.
  
Man ska inte glömma att plast är ett mycket bra material, det är bland annat billigt, lätt och väldigt mångsidigt.  Mycket av vår verksamhetsutrustning görs ju av plast. Våra våtdräkter t ex hade inte kunnat göras av något annat än neopren (syntetiskt  gummimaterial). Men vi är väldigt noga med att aktivt undvika all onödig plast, speciellt engångsplast.  Vi tar även väl hand om den plasten vi har, går något sönder försöker vi laga det, annars tas det till återvinningen.  
Rätt plast på rätt plats! 

Vår lådcykel med texten Vem badar du med?
Strandstädning en hög med insamlat skräp från stranden.
Illustration Vem badar du med?
Havsmedvetenhet

Havsmedvetenhet
Med våra pedagogiska program och aktiviteterna i vår öppna verksamhet vill vi öka deltagarnas havsmedvetenhet och på så vis skapa engagemang. Om man har ett emotionellt band till något ökar chansen att man vill värna om det. Vi vill att alla ska älska havet precis som vi gör och därför hjälpa till att ta hand om det.  

Vad är då havsmedvetenhet? Havsmedvetenhet (Ocean literacy  på engelska)  är lite som det låter - att man är medveten om havet och varför det är viktigt. Det finns även sju grundprinciper som ligger till grund för Ocean Literacy eller Havsmedvetenhet: 

1. One Ocean - One Planet, på vår planet finns det ett hav med många olika egenskaper
2. Havet och livet i havet har en direkt påverkan på livet på land
3. Havet reglerar vädret och klimatet
4. Havet gör så att jorden blir beboelig
5. Havet främjar stor biologisk mångfald och många olika ekosystem
6. Människan och havet är evigt sammanlänkade
7. Större delen av havet är fortfarande oupptäckt, det finns mycket kvar vi har att lära

En ökad havsmedvetenhet i samhället är avgörande för planeten och havets överlevnad. Vet man vikten av ett friskt hav tar man förhoppningsvis mer sunda och hållbara beslut. Alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder har rätt att bli havsmedvetna.  Därför är vår verksamhet till för alla. 

Vill du lära dig mer om havsmedvetenhet kan du läsa här.
 

Strandkrabba gömmer sog i tången.
Håvning i vadarstövlar.
Barn håller en sandräka
De Globala Målen

De Globala målen
På Marint Kunskapscenter arbetar vi mycket med de Globala målen. År 2015 släppte FN de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

- Att avskaffa extrem fattigdom
- Att minska ojämlikheter
- Att lösa klimatkrisen
- Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De Globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig. För att vi ska lyckas måste alla bidra - även du!

Vi har integrerat de Globala målen i alla våra pedagogiska program. Vi tar bland annat upp hur man på lokal nivå kan engagera sig för att få till en global förändring, genom olika frågeställningar:

- Vilka är de fem viktigaste målen för just dig?
- Varför har du valt just de fem målen?
- Hänger några av målen ihop och är alla lika viktiga?
- Vad kan du göra för att få till en förändring och vara med för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Tanken är att starta ett inre samtal hos eleverna om vad de tycker är viktigt och hur de vill att vår värld ska se ut. Vi vill att den nya generationen ska känna hopp om framtiden och att de ska vilja göra bra och hållbara val. Målen är ambitiösa och kan verka väldigt svåra att nå, men det är absolut möjligt. Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Vill du lära dig mer om de Globala målen kan du läsa här.
 

Globa hållbarhetsmålen svensk version
bottom of page