top of page

Om Marint Kunskapscenter

OM MKC

Marin Utbildning

Marint Kunskapscenter har under 20 år utvecklat den pedagogiska verksamheten som nu bedrivs här på Marinpedagogiskt center och på naturum Öresund, det här tar vi emot skolklasser och har öppet för allmänheten under hela året. Vi vill att alla, oavsett bakgrund och möjligheter – har rätt att få tillgång till kunskap om havet och bli havsmedvetna. Vår verksamhet är baserad i Malmö och finansieras av Malmö stad och genom egna projektuppdrag.

 

Projekt

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation med inriktning på nya naturbaserade lösningar och klimatanpassningar och genomför marina undersökningar. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bland annat kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt. Sedan flera år har vi ett internationellt samarbete med IOC/UNESCO kring utveckling av arbetet med Ocean Literacy / Havsmedveten i samband med UN Decade for Ocean Science – ”the science we need for the Ocean we want”. Vi har under många år byggt upp ett stort marint nätverk och vi samarbetar med andra organisationer inom havsområdet både lokalt, nationellt och internationellt.

Personal

Vi som jobbar här

Michael Palmgren

Verksamhetschef

Michael Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter. Michael har arbetat kring frågor som rör havets förutsättningar sedan 1970-talet.  De senaste 25 åren har han med olika pedagogiska verktyg hjälpt allmänheten att bryta havsytan och göra kunskaperna tillgängliga för alla. Utöver det pedagogiska arbetet driver han marina utvecklingsprojekt och föreläser internationellt om Ocean Literacy. Michael är A-certifierad dykare och innehar Fartygsbefäl VIII. 

Mail: michael.palmgren(at)smkc.se

Anna Särnblad

Bitr. Verksamhetschef / Marinbiolog Ph.D

Anna Särnblad har arbetat på Marint Kunskapscenter sedan 2012 och är bitr. verksamhetschef. Hon arbetar huvudsakligen med marina utvecklingsprojekt som rör yrkesfiske och hållbar mat från havet och är även engagerad i det marina konsultarbetet. Anna disputerade i zooekologi vid Stockholms universitet 2011 med en avhandling om populationsgenetik hos flasknosdelfiner i Östafrika och är certifierad projektledare vid IHM Business School. Anna innehar Fartygsbefäl VIII.

Mail: anna.sarnblad(at)smkc.se

Agneta Palmgren

Ekonomiansvarig / verksamhetskoordinator
och föreståndare för naturum Öresund

Agneta Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter och arbetar med föreningens underliggande struktur. Hon styr, utöver ekonomin, även arbetet med verksamhetssamordningen. Inom områdena marin utveckling och marin pedagogik har hon ett projektadministrativt ansvar.

Mail: agneta.palmgren(at)smkc.se

Linn Johansson

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Linn har en kandidat i miljövetenskap och intresserar sig för havs- och miljöfrågor med fokus på hållbar utveckling. Hon tycker det är speciellt intressant med hållbar stadsutveckling och människans relation till naturen och havet. 

Linn har arbetat med marin pedagogik och naturvägledning på Marint Kunskapscenter sedan 2018 och tycker det är särskilt roligt och givande när hon får dela med sig av sina kunskaper inom miljövetenskap och havsmedvetenhet till barn och unga.

Mail: linn.johansson(at)smkc.se

IMG_6454.jpeg

Matilda Elofsson

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Matilda Elofsson vår nyaste medarbetare och studerat till miljövetare på Malmö universitet.Hon gjorde sin praktik här och har jobbat med oss under sommarverksamheten och på helger. Nu är vi glad att Matilda är en av våra duktiga marinpedagoger.

Mail: matilda.elofsson(at)smkc.se

Anders Wik

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Anders Wik började på Marint Kunskapscenter 2016 och är pedagog med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Han har även arbetat som forskarassistent på det internationella tumlarprojektet SAMBAH - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise. Anders innehar S30 dykcertifikat och Fartygsbefäl VIII.

Mail: anders.wik(at)smkc.se

Elinor Hermansson

Pedagog /naturvägledare inom marin
pedagogik

Elinor​ Hermansson har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med både vuxna och barn, och har bland annat jobbat några år som SFI-lärare. Hon har en kandidat i genusvetenskap och är utbildad folkhögskolelärare. Under åren 2012-2013 arbetade hon med pedagogik och hållbar utveckling för Marint Kunskapscenter, för att sedan göra comeback några år senare. Elinor har ett stort intresse för marina miljöfrågor och gillar att dyka, fridyka, paddla och bada - gärna året om.

Mail: elinor.hermansson(at)smkc.se

Porträtt Anne-Majje Wik
Illustratör

Anna-Majje Wik

Anna-Majje Wik är illustratör och har sen 2016 bland annat gett form åt Marint Kunskapscenters karaktärer, logotyp och interiöra illustrationer. Anna-Majje gillar att upptäcka livet under ytan genom fridykning som är hennes nya favorithobby.

Mail: annamajje(at)yahoo.com

Kontakta oss!

Kontakt

+46 (0)40 631 30 41

Naturum Öresund Ribersborgstigen 4,

216 44 Malmö, Skåne Sverige

Illustration tumlare. Anna-Majje Wik
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

hello(at)smkc.se

bottom of page