top of page

Om Marint Kunskapscenter

OM MKC

Marin pedagogik

Det är Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening som bedriver den pedagogiska verksamheten på marinpedagogiskt center. Vi vill bryta ytan och menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka deltagarnas intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Den marinpedagogiska verksamheten finansieras bl.a. av Malmö stad. 

Marin utveckling

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl a kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.  

HISTORIA

Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening bildades i maj 2007. Föreningens medlemmar hade vid den tiden redan bedrivit marinpedagogisk verksamhet - Vattentältet på Ribban - under två år i den ideella föreningen Kultur- och miljöföreningen Upplevelsepedagogerna. Mellan 2007 och 2017 utvecklades verksamheten vidare i provisoriska lokaler på Ribersborgsstranden norr om Handikappbadet.

HISTORIA
VISION
VISION

Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening bedriver verksamhet inom marin pedagogik och marin utveckling under namnet Marint Kunskapscenter. Föreningens vision är att genom att främja kunskapen, medvetenheten och ansvarstagandet hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, påverka förutsättningarna för ett livskraftigt hav. Föreningen är vinstdrivande men har stadgat att eventuellt överskott i verksamheten ska användas till verksamhetsutveckling och inte för vinstutdelning till medlemmarna.

MÅL

Marint Kunskapscenter ska främja kunskap kring marin hållbar utveckling i en lärande organisation som omfattar både deltagare, intressenter och uppdragsgivare samt medarbetarna på Marint Kunskapscenter. Detta ständigt pågående arbete ska baseras på forskning och sker, förutom i den pedagogiska verksamheten, genom nätverkssamarbeten i olika referens- och styrgrupper.

Marint Kunskapscenter ska vara det bästa alternativet för alla intressenter och ska alltid sträva efter samhällsnytta i all verksamhet.

MÅL
om_oss4.png
NÄTVERK
NÄTVERK

Marint Kunskapscenter har ett stort nationellt och internationellt nätverk. Att skapa goda relationer är en av verksamhetens stora styrkor och ger fruktbara kompetensutbyten och intressanta samarbeten. Några samarbetspartners är Malmö Universitet, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, World Maritim University, Göteborgs Universitet, Malmö stad, Linköping Universitet, Swakopmund, Ministry of Fishery and marine resources (Namibia), Sendai University (Japan), Bejing University (Kina), Köpenhamns kommune (Danmark), Bergen University (Norge), University Center in Svalbard( Norge) m fl.

Personal

Vi som jobbar här

Michael Palmgren

Verksamhetschef

Michael Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter. Michael har arbetat kring frågor som rör havets förutsättningar sedan 1970-talet.  De senaste 25 åren har han med olika pedagogiska verktyg hjälpt allmänheten att bryta havsytan och göra kunskaperna tillgängliga för alla. Utöver det pedagogiska arbetet driver han marina utvecklingsprojekt och föreläser internationellt om Ocean Literacy. Michael är A-certifierad dykare och innehar Fartygsbefäl VIII. 

Mail: michael.palmgren(at)smkc.se

Agneta Palmgren

Ekonomiansvarig / verksamhetskoordinator
och föreståndare för naturum Öresund

Agneta Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter och arbetar med föreningens underliggande struktur. Hon styr, utöver ekonomin, även arbetet med verksamhetssamordningen. Inom områdena marin utveckling och marin pedagogik har hon ett projektadministrativt ansvar.

Mail: agneta.palmgren(at)smkc.se

Linn Johansson

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Linn har en kandidat i miljövetenskap och intresserar sig för havs- och miljöfrågor med fokus på hållbar utveckling. Hon tycker det är speciellt intressant med hållbar stadsutveckling och människans relation till naturen och havet. 

Linn har arbetat med marin pedagogik och naturvägledning på Marint Kunskapscenter sedan 2018 och tycker det är särskilt roligt och givande när hon får dela med sig av sina kunskaper inom miljövetenskap och havsmedvetenhet till barn och unga.

Mail: linn.johansson(at)smkc.se

Anna Särnblad

Bitr. Verksamhetschef / Marinbiolog Ph.D

Anna Särnblad har arbetat på Marint Kunskapscenter sedan 2012 och är bitr. verksamhetschef. Hon arbetar huvudsakligen med marina utvecklingsprojekt som rör yrkesfiske och hållbar mat från havet och är även engagerad i det marina konsultarbetet. Anna disputerade i zooekologi vid Stockholms universitet 2011 med en avhandling om populationsgenetik hos flasknosdelfiner i Östafrika och är certifierad projektledare vid IHM Business School. Anna innehar Fartygsbefäl VIII.

Mail: anna.sarnblad(at)smkc.se

Anders Wik

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Anders Wik började på Marint Kunskapscenter 2016 och är pedagog med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Han har även arbetat som forskarassistent på det internationella tumlarprojektet SAMBAH - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise. Anders innehar S30 dykcertifikat och Fartygsbefäl VIII.

Mail: anders.wik(at)smkc.se

Elinor Hermansson

Pedagog /naturvägledare inom marin pedagogik

Elinor​ Hermansson har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med både vuxna och barn, och har bland annat jobbat några år som SFI-lärare. Hon har en kandidat i genusvetenskap och är utbildad folkhögskolelärare. Under åren 2012-2013 arbetade hon med pedagogik och hållbar utveckling för Marint Kunskapscenter, för att sedan göra comeback några år senare. Elinor har ett stort intresse för marina miljöfrågor och gillar att dyka, fridyka, paddla och bada - gärna året om.

Mail: elinor.hermansson(at)smkc.se

Illustratör

Anna-Majje Wik

Anna-Majje Wik är illustratör och har sen 2016 bland annat gett form åt Marint Kunskapscenters karaktärer, logotyp och interiöra illustrationer. Anna-Majje gillar att upptäcka livet under ytan genom fridykning som är hennes nya favorithobby.

Mail: annamajje(at)yahoo.com

Kontakta oss!

Kontakt

+46 (0)40 631 30 41

Naturum Öresund Ribersborgstigen 4,

216 44 Malmö, Skåne Sverige

  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

hello(at)smkc.se

bottom of page