Om Marint Kunskapscenter

 

Marin pedagogik

Det är Marint Kunskapscenter i Malmö ekonomisk förening som bedriver den pedagogiska verksamheten på marinpedagogiskt center. Vi vill bryta ytan och menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka deltagarnas intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Den marinpedagogiska verksamheten finansieras bl.a. av Malmö stad. 

Marin utveckling

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl a kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.  

HISTORIA
VISION
MÅL
NÄTVERK
 

Vi som jobbar här

Michael Palmgren

Verksamhetschef

Michael Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter. Michael har arbetat kring frågor som rör havets förutsättningar sedan 1970-talet.  De senaste 25 åren har han med olika pedagogiska verktyg hjälpt allmänheten att bryta havsytan och göra kunskaperna tillgängliga för alla. Utöver det pedagogiska arbetet driver han marina utvecklingsprojekt och föreläser internationellt om Ocean Literacy. Michael är A-certifierad dykare och innehar Fartygsbefäl VIII. 

Telefon: +46 70 5151934

Mail: michael.palmgren@smkc.se

Anna Särnblad

Bitr. Verksamhetschef / Marinbiolog Ph.D

Anna Särnblad har arbetat på Marint Kunskapscenter sedan 2012 och är bitr. verksamhetschef. Hon arbetar huvudsakligen med marina utvecklingsprojekt som rör yrkesfiske och hållbar mat från havet och är även engagerad i det marina konsultarbetet. Anna disputerade i zooekologi vid Stockholms universitet 2011 med en avhandling om populationsgenetik hos flasknosdelfiner i Östafrika och är certifierad projektledare vid IHM Business School. Anna innehar Fartygsbefäl VIII.

 

Telefon: +46 70 4073470

Mail: anna.sarnblad@smkc.se

Agneta Palmgren

Ekonomiansvarig/ verksamhetskoordinator

Agneta Palmgren är en av grundarna till Marint Kunskapscenter och arbetar med föreningens underliggande struktur. Hon styr, utöver ekonomin, även arbetet med verksamhetssamordningen. Inom områdena marin utveckling och marin pedagogik har hon ett projektadministrativt ansvar.

 

Telefon: +46 73 0434444

Mail: agneta.palmgren@smkc.se

Linn Johansson

Pedagog/naturvägledare inom marin pedagogik

Linn är miljövetare med utbildning från Malmö Universitet. Hon började sin anställning under vårterminen 2018 efter att ha fångats av havet och marina frågor under sin praktiktid hösten 2017. Linn är speciellt intresserad av hållbarhetsfrågor kopplade till den marina miljön.

Telefon: +46 73 3400926

Mail: linn.johansson@smkc.se

Elinor Hermansson

Pedagog/naturvägledare inom marin pedagogik

Elinor​ har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med både vuxna och barn och de tre senaste åren har hon jobbat som SFI-lärare. Hon har en kandidat i genusvetenskap och är utbildad folkhögskolelärare. Under åren 2012-2013 arbetade hon med pedagogik och hållbar utveckling för Marint Kunskapscenter. Elinor har ett stort intresse för havet och gillar att dyka, fridyka, paddla och vinterbada.

Telefon: +46 40 6313041

Mail: elinor.hermansson@smkc.se

Anders Wik

Pedagog/naturvägledare inom marin pedagogik

Anders Wik började på Marint Kunskapscenter 2016 och är pedagog med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Han har även arbetat som forskarassistent på det internationella tumlarprojektet SAMBAH - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise. Anders innehar S30 dykcertifikat och Fartygsbefäl VIII.

Telefon: +46 73 8118404

Mail: anders.wik@smkc.se

Alexander Cammaroto

Pedagog/naturvägledare inom marin pedagogik

​Alexander tog sin kandidat i marinbiologi på James Cook University i Australien år 2016. Havet har alltid varit ett stort intresse för Alexander och han har länge velat leva och bo så nära det som möjligt. Sommaren 2018 började Alexander sin anställning som naturvägledare på Marint Kunskapscenter och kan nu lära ut allt han vet om havet till skolelever och allmänhet. Alexander är A-certifierad dykare från sin tid som röjdykare i militären.

Telefon: +46 40 6313041

Mail: alexander.cammaroto@smkc.se

Illustratör

Anna-Majje Wik

Anna-Majje är illustratör och har sen 2016 bland annat gett form åt Marint Kunskapscenters karaktärer, logotyp och interiöra illustrationer. Anna-Majje gillar att upptäcka livet under ytan genom fridykning som är hennes nya favorithobby.

Telefon: +46 76 2333982

Mail: annamajje@yahoo.com

Kontakta oss!

 

+46 (0)40 631 30 41

Ribersborgstigen 4, 216 44 Malmö

  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook Social Ikon

@marintkunskapscenter

Glöm inte att följa Marint Kunskapscenter på Facebook och Instagram!

  • Instagram Social Ikon

@marintkunskapscenter

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ribersborgsstigen 4, 216 44 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041.

E-mail: hello@smkc.se

Facebook: @marintkunskapscenter

Instagram: @marintkunskapscenter

© 2018 by Marint Kunskapscenter.