top of page

Malmö tar tillbaka havet in i staden.

Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad gav tre arkitektteam uppdrag att titta på ett kustskydd av Västra, Norra och Mellersta hamnen samt centrala Malmö genom en skyddsport från Västra hamnen samt höjning av mark, vallar, höjda kajer, utfyllnad i hamnbassänger.
En kommande Öresundsmetro med två stationslägen i Västra Hamnen och en trafikförbindelse mellan Mellersta hamnen och Västra Hamnen.
Marint Kunskapscenter blev inbjuden i team White arkitekter för att titta på Malmös havsområde och hur naturbaserade lösningar kan öka stadens blå biodiversitet och minska klimatpåverkan i framtiden.
Ett mycket spännande uppdrag.
Du kan läsa mer om Whites förslag här

White presentation av Galeonen+. Klimatsäkring av Malmö.
bottom of page