top of page

Byutveckling og Blå Biodiversitet

Inspirationskataloget om Byudvikling og Blå biodiversitet handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, men det handler i høj grad også om a t skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri.

 

Inspirationskataloget til planlæggere, bygherrer, rådgivere og entreprenører er udarbejdet af Habitats og Bygherreforeningen i samarbejde med Jon Svendsen, DTU Aqua og Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter Malmø, og med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN.

Hent dit katalog her og lad dig inspirere til mere biodiversitet i vores have. 

Byutveckling.jpg
bottom of page