top of page

Bauhaus of the Seas Sails Malmö är ett pilot-projekt inom New European Bauhaus. Bauhaus of the Seas Sails pågår mellan januari 2023 t.o.m. december 2025 och syftar till att utforska en ny havskultur i Malmö, en kultur där Malmöbor och livet i havet lever som grannar som ser efter varandra. Projektet kommer att engagera invånare, lokala aktörer inom kultur och natur samt livet i Öresund.

Projektet drivs i Malmö i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Tillsammans med lokala aktörer i Malmö kommer olika vägar utforskas för hur en ny havskultur kan uppstå. Övergripande principer är att arbeta med hållbarhet, delaktighet, estetik samt en lokal förankring. Frågor kopplade till dessa principer är:

  • Hållbarhet: hur skapar vi välbefinnande för både människor och livet i havet? 

  • Inkludering: hur kan vi främja möten mellan olika grupper och gemenskaper i Malmö som inte brukar träffas? 

  • Konst och kultur: hur kan vi använda kulturella och kreativa aktiviteter för att främja nya möten mellan Malmöbor och livet i havet? 

  • Lokal förankring: hur kan vi skapa synergier med olika långsiktiga processer och mellan etablerade samt nya aktörer och plattformar? 

Kompass

Kompass för havsambassadörer: Navigera mot regenerativa kulturer 

Kompass för havsambassadörer är en arbetsbok utformad för att inspirera och vägleda individer och samhällen i att främja regenerativa kulturer. Vi – Malmö universitet, Marint Kunskapscenter och Mötesplats Social Innovation – välkomnar alla som är intresserade av ämnet att använda den i sitt dagliga liv eller arbete.

Kompassen guidar dig genom olika inlärningsupplevelser: medvetenhet, engagemang, perspektivförändringar och förändringar i dagliga rutiner. Fyra vägledande principer ligger till grund för denna resa:

  • Hållbarhet: Mot en symbiotisk samexistens med havet.

  • Lokalt förankrad: Att bygga vidare på lokala ekosystem, kunskaper och kapacitet.

  • Inkluderande: Samarbete med både människor och havet.

  • Estetisk: Engagerar sinnen och känslor.

Kompassen har utvecklats inom projektet Bauhaus of the Seas Sails och är ett resultat av projektmedlemmarnas samarbete.

Illustrationerna i kompassen har tagits fram av Emma Thorén.

Kompassen finns på svenska, engelska, portugisiska, italienska, tyska och holländska.

Confetti-1440x800-Illustration-m-loggor-till-varevent.jpg

Evenemang

Land Art i Malmö.  19 maj / 30 maj / 3 juni

Kom och prova Land Art i Malmö! Som Havsambassadörer i projektet Bauhaus of the Seas Sails bjuder vi in dig till en workshop där vi utforskar havet och de som bor där. På våra workshops skapar vi tillsammans med naturen, havet och våra sinnen. Vi utforskar naturens uttryck genom färg, form och ljud. Inga förkunskaper behövs – bara nyfikenhet. Alla är välkomna oavsett ålder, bakgrund eller språk. Klä dig efter väder och ta med något att dricka så bjuder vi på lätt tilltugg.

Vi ses! Eileen, Lucy och Therese

Workshop #1: Land Art - skapa i naturen och dina sinnen

Plats: Naturum Öresund
Tid: 19 maj, kl 14–16.
Läs mer och anmäl dig här.

Workshop #2: Land Art - Skapa vid Södra Varvsbassängen

Plats: Södra Varvsbassängen.
Mötesplats: 7-Eleven, Anna Lindhs Plats 6
Tid: 30 maj, kl 13–15.
Läs mer och anmäl dig här

Workshop #3: Land Art vid kanalen i Slottsparken

Plats: Slottsparken
Mötesplats: Utanför Malmö stadsbibliotek
Tid: 3 juni, kl 17:30–19:30.
Läs mer och anmäl dig här. 

 

Havsambassadörer i Malmö

Vi vill att fler Malmöbor, med deras olika kulturer och erfarenheter, får möjligheten att engagera sig i att utforska och skapa en hälsosam relation till havet. För detta ändamål lanserade vi ett Open Call där individer och organisationer kunde ansöka om att bli havsambassadörer.

Som havsambassadör får man finansiella medel för att skapa och genomföra kreativa och inkluderande aktiviteter som involverar Malmöbor i att stärka deras relation med livet i havet.

Nedan hittar du våra fem havsambassadörs-initiativ som fått finansiering via vårt Open Call. 

 

image.png

Ellen Bjerborn

Vill du delta?

Skicka mig ett mail på ellen.bjerborn@gmail.com

Jag är en konstnär, tidigare designer, från Malmö.

Jag arbetar främst med teman kring natur, andlighet och teknik med hjälp av linsbaserade medier som video.

I sommar står jag värd för en serie workshops som hålls vid Malmös historiskt och ekologiskt viktiga vatten. Workshopdeltagarna får lära sig mer om platsen, och om arter som lever där.

Deltagarna skapar sedan fritt i skissböcker, som tillhandahålls, utifrån sina intryck av platsen och arten. Till slut gör vi ett zine tillsammans, en enkel tryckt publikation av vad vi har lärt oss och sett att delas.

 

Genom denna informerade skapelse är mitt mål att skapa en personlig koppling till havet och dess invånare med workshopdeltagarna.

I takt med att de blir mer kunniga om de utmaningar havsdjur står inför, och om deras egenheter och egenskaper, hoppas jag att deltagarna kommer att finna en stärkt känsla av solidaritet och gemenskap med havet, vilket på sikt leder till mer hållbara val.

Evenemang
Havsambassadörer

Detta projekt är ett samarbete mellan organisationerna Drevet,

Feral Malmö och Malmö Mobile Queer-Sauna.

Vi vill erbjuda Malmöborna ett möte med havet på ett nytt sätt.

 

Genom bastun skapar vi en heterotopi – ett tillfälligt fysiskt och socialt utrymme som låter människor omvärdera sina relationer till varandra och till havet.

I bastun bjuder vi in deltagarna att utforska de levande arternas roll på den lokala kusten och utifrån dessa perspektiv diskutera hur stadsrum och industri i Malmö har format mark och vatten.

 

Genom att föra in andra arters perspektiv i en diskussion om Malmös framtid kan vi hitta nya allierade för att forma hållbara och levande miljöer i kustnära stadsrum, för både människor och icke-människor.

Drevet / Feral Malmö / Malmö Mobile Queer-Sauna

Landart.jpg

Landart:

Eileen Laurie,

Therese Carnemalm
& Lucy Cathcart-Frödén

Vi är tre konstnärer som arbetar med bild, ljud och natur.

Vårt projekt kommer att bjuda in människor att uppleva havet med alla sina sinnen och att göra konst som svar.

I våra workshops kommer deltagarna att skapa landkonst med hjälp av naturen och reflektera över vårt kollektiva förhållande till havet och de icke-mänskliga livsformer som lever i det.

Workshoparna kommer att äga rum på fyra olika platser – vid Ribersborgs strand, vid kanalen i Slottsparken,

vid Södra Varvbassängen (Södra Varvbassängen), och svävarterminalen (Svävarterminalen) i hamnen – och kommer också att leda till samskapandet av en ljudvandring med havstema.

 

Vi kommer att använda metoderna och processerna för delat konsttillverkning för att lära oss om de olika marina miljöerna i staden.

Genom att arbeta med sinnena och vår kreativitet får vi uppleva Malmös olika vattendrag och förstå hur dessa hänger ihop.

Efter våra workshops kommer deltagarna att få en starkare känsla av Malmös identitet som kuststad, och vårt ansvar gentemot och ömsesidigt beroende av havet och alla dess invånare.

Vi hoppas att deltagarna blir inspirerade att fortsätta skapa i sin vardag: med naturen, med havet och med andra.

Stefan.jpg

Yénika Castillo Muñoz & Stefan Andersson

Vi är Yénika Castillo Muñoz, designer och designlärare från Pachuca, Mexiko och Stefan Andersson, teater- och performancekonstnär och lärare från Lund, Sverige.

Vi ska göra ett konstprojekt som heter River 5, där vi ska göra tre utflykter till havet med olika grupper av människor och en utställning och berättarevent på Rosengårds bibliotek med deltagare från utflykterna.
Vi åker tillsammans till havet med busslinje 5, där vi utforskar havet på flera sätt, bjuder in att dela upplevelser och minnen från havet och äta tillsammans. Vi föreställer oss att utställningen innehåller foton; en del under vatten, text och liveberättelse.
Vi hoppas uppnå:
Nyfikenhet för, och en djupare koppling till havet och dess invånare, genom utforskande och muntligt berättande.
En mötesplats för människor i Malmö där flera perspektiv och upplevelser av havet, och mångfaldiga mänskliga livsberättelser, tillåts.
En inbjudan som leder till att fler känner sig hemma vid havet; närhet, och förståelse för hur viktigt det är för mänskligt liv, vilket vi hoppas ska leda till respekt, kunskap och delning med fler människor.

Strandfynd.jpg

Strandfynd

”Strandfynd” är ett samarbete mellan dansarna Lisa Holström, Petra Nilsson och Rebell Gitarrkvartett (Hannes Wikström, Jonathan Bernhardsson, Henning Gren och Emil Miranda Holmgren).

 

Tillsammans har ensemblen skapat en interaktiv musik- och dansföreställning kring strandfynd från Malmös älskade Ribersborgsstrand.

Genom dessa strandfynd kommer deltagarna, tillsammans med ensemblen, att kunna skapa ett organiskt teatralt multikonstverk. Hur dansar du som vajande tång?

Hur kan en gitarr låta som ett snäckskal? Vad är de soniska skillnaderna mellan en svart och en vit sten från havet?

I föreställningen ”Strandfynd” kommer du att kunna uppleva både en musik- och dansföreställning som traditionell publik samt en interaktiv koreografi av musik, dans och ljud.

Föreställningen inbjuder deltagaren att skapa känslomässiga kopplingar, intresse och engagemang för de lokala marina livsmiljöerna.

bottom of page