top of page

Marina projekt

Inom marin utveckling driver vi projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl.a. kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt. 

För mer information kontakta oss gärna!

Marina utvecklingsprojekt

Marina konsulttjänster

bottom of page